ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > พนักงานในสังกัด กปภ.ข.2 เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช 2561
พนักงานในสังกัด กปภ.ข.2 เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานในสังกัด กปภ.ข.2 เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลาถวายบังคม และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937