ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และหัวหน้างาน พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในการประชุมหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา การเตรียมความพร้อมของระบบ CIS การดำเนินการของกิจกรรม กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2561 ของจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937