ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. บริเวณคลังเก็บมาตรวัดน้ำ
งานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. บริเวณคลังเก็บมาตรวัดน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา งานมาตรวัดน้ำ กองระบบจำหน่าย โดย นายวรวิทย์ หมวกลาว หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ และพนักงานในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดและจัดเรียงเอกสารภายในคลังเก็บมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.2 ให้มีความเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย และสร้างความเป็นระเบียบให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937