ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > 3 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 เข้ารับโล่รางวัล "ศูนย์ราชการสะดวก" GECC ประจำปี 2561
3 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 เข้ารับโล่รางวัล "ศูนย์ราชการสะดวก" GECC ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวานนี้ (27 กันยายน 2561) การประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด กปภ.ข.2 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) , กปภ.สาขาหนองแค และ กปภ.สาขาสิงห์บุรี เข้ารับโล่รางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์รับรองมาตราฐาน "ศูนย์ราชการสะดวก" (Goverment Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ และ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937