ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมสังเกตุการณ์การฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสเปลล์และฟิวเจอร์พาร์ค
กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมสังเกตุการณ์การฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสเปลล์และฟิวเจอร์พาร์ค
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61เวลา 09.00 น. กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยนายชัยฤทธิ์ จูสกลวิจิตร์ ผจก.กปภ.(พ) สาขารังสิต มอบหมายให้นางชาลิสา แก้ววิเศษ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์การฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าสเปลล์ และ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937