ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดประชุมวางแผนปฏิบัติการการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 สาขา
งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดประชุมวางแผนปฏิบัติการการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 สาขา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้(27 ก.ย. 61) งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดประชุมวางแผนปฏิบัติการการลดน้ำสูญเสีย ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 จำนวน 11 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาพระพุทธบาท , กปภ.สาขาสิงห์บุรี , กปภ.สาขาบ้านหมี่ , กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ,กปภ.สาขาอ่างทอง ,กปภ.สาขาโชคชัย ,กปภ.บ้านนา ,กปภ.สาขาชัยบาดาล ,กปภ.สาขาหนองแค ,กปภ.สาขาปากช่อง และกปภ.สาขาบ้านนา โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยเป็นการนำเสนอแผนการลดน้ำสูญเสียของแต่ละ กปภ.สาขา ของปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด      
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937