ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2561
งานกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายสุเมธี เจริญวงษ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกปภ.ข.2 โดย ผอ.กองฯ ได้กล่าวถึง การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม Csr ในหน่วยงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาในการทำงาน และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานลุล่วงตามเป้าหมายสูงสุด พร้อมนี้ได้มีกากรคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561 ได้แก่ นายนุกูล จิตรีพิทย์ นายช่างไฟฟ้า 
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937