ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2561
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการรับทราบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองและแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937