ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำหนองแค จ.สระบุรี โดยพาเยี่ยมชมโรงกรองน้ำ พร้อมอธิบายขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937