ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริการกุดตาเพชร จ.ลพบุรี
กปภ.สาขาชัยบาดาล ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริการกุดตาเพชร จ.ลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล โดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นายวัชระ สินสุวรรณ หัวหน้างานผลิตฯ และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริการกุดตาเพชร จ.ลพบุรี โดยแลกเปลี่ยนความรู้ และหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจการประปา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง      
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937