ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 12/2561 และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 12/2561 และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันที่ 20 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 รักษาการผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 12/2561) โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานที่ผ่านมา พร้อมได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุสาหะ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย และได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสโดยพนักงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4/2561 ได้แก่ นายณรงค์ ดีอนันต์ พนักงานบริการ 4 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937