ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2561
กปภ.สาขานครนายก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2561 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์  ผู้จัดการกปภ.สาขานครนายก  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเข้าร่วมประชุมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 8  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส  นางสาวบุษราภรณ์  มุ้งหมาย พนักงานการเงินและบัญชี 4
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937