ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และหัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงาน เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ในการเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานบริการประชาชนเพื่อก้าวขึ้นเป็น PWA 4.0
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937