ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำอำเภอคง
กปภ.สาขาชุมพวง ศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำอำเภอคง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นายคมศักดิ์  เศษสิลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำอำเภอคง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ทักษะในการทำงานภายในหน่วยงานสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937