ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk)ครั้งที่ 9/2561
กปภ.สาขาชุมพวง จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk)ครั้งที่ 9/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นายคมศักดิ์  เศษสิลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาชุมพวง ติดตามการดำเนินงานในแต่ละด้าน รับฟังปัญหาการทำงานและหาข้อสรุปในการปฏิบัติงานร่วมกัน
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937