ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 7 กันยายน 2561 โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ณ โซนฟิตเนสเฟริส ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937