ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการอำเภอชุมพวงยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหัวฝาย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาชุมพวง ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการอำเภอชุมพวงยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหัวฝาย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง โดยนายคมศักดิ์ เศษสิลา ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอชุมพวงยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหัวฝาย ม.16 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความประทับใจและความเป็นกันเองได้อย่างมาก
...................................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937