ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ของกปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ของกปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 6 กันยายน 2561 โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานฯ และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด : WSP ของกปภ. ที่มาฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน WSP ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำ คลอง 13 เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน WSP ได้ดียิ่งขึ้น
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937