ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำผู้บริหาร และหัวหน้างานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2  เพื่อติดตามงบประมาณ แผนงาน csr กปภ.รักษ์ชุมชน การก่อสร้างสะพานท่าวุ้ง และแลกเปลี่ยนปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป
........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937