ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาเเคลื่อนที่
กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาเเคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ออกหน่วยบริการลูกค้านอกสถานที่ บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่นอกสถานที่  ณ  วัดบึง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำตามณโยบายของ  กปภ.
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937