ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ กปน.สาขาบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ กปน.สาขาบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ตำแหน่งผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนางอิสรีย์  พลเสน ผู้จัดการฯ กปภ.สาขาเสนา และ นางกรุณา  คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ กปภ.สาขาผักไห่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ การประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ ในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางปริยา สังขกรมานิต ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดสำนักงานประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง
          ในการบรรยายการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว ณ อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937