ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มร่วมกิจกรรม "โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดและประชาชน ประจำปี 2561"
กปภ.สาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มร่วมกิจกรรม "โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดและประชาชน ประจำปี 2561"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด  เพื่อใช้ร่วมกิจกรรม "โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดและประชาชน ประจำปี 2561" ทั้งนี้ เพื่อใช้ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937