ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และร่วมกันจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และร่วมกันจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาผักไห่ นำโดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ พร้อมร่วมกันจัดทำกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตและพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937