ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และหัวหน้างาน พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในการประชุมหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานแสดงมุทิตาจิตพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2561 ของ กปภ.ข. 2 อีกทั้ง มีการถ่ายทอดคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อให้พนักงานเกิดวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร พร้อมทั้ง คัดเลือกดาวเด่น ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอธิปัตย์ วรบุตร นายช่างโยธา 5 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937