ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)  นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรม  Big Cleaning Day  ครั้งที่  2ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลักกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2561 ที่ผ่านมา
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937