ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขารังสิต (พ) นำโดยนางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2561 ในพื้นที่หมู่บ้านพูนลาภ ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบท่อประปาและอุปกรณ์ภายในโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตรวจวัดแรงดันน้ำ พบปะพูดคุยและสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ จากนั้น ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อแนะนำการขอติดตั้งน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ รวมถึงให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ณ พื้นที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937