ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 2 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของสายงานกองระบบจำหน่าย ในการนี้ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 2 ได้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการข้อร้องเรียน SLA กับ พนักงานในกองระบบจำหน่าย 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้อีกด้วย
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937