ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดประชุมซักซ้อมปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด กปภ.เขต 2 และกปภ.สาขา โดยมีนางสิรินันท์ ชินคชบาล ผู้อำนวยการกองฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน และนำไปปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น      
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937