ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการน้ำสูญเสีย (Dmama.pwa.co.th)
งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการน้ำสูญเสีย (Dmama.pwa.co.th)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย นายสุเมธี เจริงวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 2 พร้อมด้วย นายพงศ์พนัส โชติรวีนันท์ หัวหน้างานน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรใช้โปรแกรมบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (Dmama.pwa.co.th) ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการโปรแกรมดังกล่าวให้ถูกต้อง และเกิดความชำนาญในการปฎิบัติด้านน้ำสูญเสีย
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937