ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ประชุมซักซ้อม "การบริหารข้อร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์ 4.0"
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ประชุมซักซ้อม "การบริหารข้อร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์ 4.0"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย นายสุเมธี เจริงวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 2 พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัดงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง "การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์ 4.0" ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และตอบข้อร้องเรียน โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตอบข้อร้องเรียนจาก กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 30 สาขาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
......................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937