ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมลงนาม MOU เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมลงนาม MOU เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) พร้อมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center)โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานร่วมในพิธี โดยมีนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ รักษาการผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต เป็นตัวแทน 4 กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี ระหว่างจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการที่ให้บริการรวม 11 หน่วยงาน ได้แก่
-กรมการกงสุล
-กระทรวงการต่างประเทศ
-ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
-สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
-สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
-สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
-ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี
-เทศบาลนครรังสิต
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-การประปาส่วนภูมิภาค
-ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
-ไปรษณีย์สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
          โดยศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐแบบครบวงจร มีบริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถติดต่อและเข้าถึงส่วนราชการได้สะดวกรวดเร็วมากกว่าการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานของแต่ละส่วนราชการ
          ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค 4 สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สาขาปทุมธานี, ธัญบุรี, คลองหลวง และรังสิต(ชั้นพิเศษ) ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปา โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30 - 18.30 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
..............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937