ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937