ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2561
กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำทีมผู้บริหาร และหัวหน้างานในสังกัด กปภ.ข.2 ร่วมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของ กปภ. และรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินสำเร็จตามเป้าหมาย
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937