ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 11/2561
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 11/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (21 สิงหาคม 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 รักษาการผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 11/2561) โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานที่ผ่านมา ร่วมวางแผนปฏิบัติการในการทำงานในเดือนถัดไปเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937