ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และวันสตรีไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และวันสตรีไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ) โดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๘๐๐ ขวด  ใหักับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี  เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  และวันสตรีไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937