ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการ ISO 9001:2015 รอบ Surveillance visit ครั้งที่ 2
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการ ISO 9001:2015 รอบ Surveillance visit ครั้งที่ 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ด้วยกปภ.สาขาธัญบุรี ได้ผ่านการรับรองโครงการ ISO 9001:2015 ซึ่งครบกำหนด 2 ปี บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าตรวจติดตาม 2 ปี Survellance visit หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13 โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937