ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรอง กปภ.สาขา(โครงการ Water is Life) ประจำปี 2561
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรอง กปภ.สาขา(โครงการ Water is Life) ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 17 สิงหาคม 2561 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายอนันต์ ศิริธานันท์ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรอง กปภ.สาขา(โครงการ Water is Life) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. ภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan(WSP) เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาเป็นการยืนยันว่าประชาชนจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937