ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
images
          วันนี้ 20 ส.ค. 2561 (เวลา 14.30 น.) นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต (พ) เป็นตัวแทน 4 กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center)  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
          โดยจังหวัดปทุมธานีได้จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการหน่วยงานของภาครัฐอย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการอำนวยประโยชน์ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีส่วนราชการเข้าร่วมให้บริการ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการกงสุล 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี 3. ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 5. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 6. สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี 7. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี 8. เทศบาลนครรังสิต 9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 10. การประปาส่วนภูมิภาค (ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี) และ 11. ที่ทำการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต          
          สำหรับศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center) เปิดให้ทดลองระบบให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยจะมีกำหนดการพิธีเปิดศูนย์บริการฯ อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)                    
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937