ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life )
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life )
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life )  ซึ่งเข้าทำการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ตามแนวคิด "Water is Life" (น้ำคือชีวิต) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. ภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan (WSP) เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้เป็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าประชาชนจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937