ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยพูดคุยในเรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกำชับพนักงานเรื่องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบช่วงฤดูฝน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937