ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่องนำโดย นางสางเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า  ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ รายงานปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งมีหัวข้อในการสนทนาดังนี้
- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
- ติดตามผลการดำเนินงาน WSP
- ติดตามเก็บข้อมูลBooter Pump 2 จุดในการขายการเพ่ิมจ่ายน้ำ
- การตอบข้อร้องเรียนผู้ใช้น้ำ
- นโยบายของนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
ดาวเด่นประจำไตรมาส 3/61 นายอภิชาติ ศรีสุข นายช่างโยธา5
...................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937