ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 นำทีมกปภ.สาขาในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ การประปานครหลวงสาขามีนบุรี
กปภ.ข.2 นำทีมกปภ.สาขาในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ การประปานครหลวงสาขามีนบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 3 สิงหาคม 2561 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยกองระบบจำหน่าย กองแผนและวิชาการ ร่วมกับกปภ.สาขาธัญบุรี กปภ.สาขานครนายก กปภ.สาขาบ้านนา และกปภ.สาขาเสนา เข้าศึกษาดูงานการบริหารและควบคุมน้ำสูญเสีย ณ การประปานครหลวงสาขามีนบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย โดยได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจการประปา และเป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937