ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงเข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
กปภ.สาขาคลองหลวงเข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาฯ ได้มอบหมายให้ นางนฤมล ชัชวาลย์ หนัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ พร้อมกับพนักงานประปาในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561                       เวลา 09.30 น.-12.00 น.ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด เพื่อนำความรู้กับวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
......................................................... 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937