ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ 9 สิงหาคม 2561 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายอนันต์ ศิริธานันท์ หัวหน้างาน 8 งานผลิต ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ โดยให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำชลประทาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบรรลุตามเป้าหมายที่กรมชลประทานกำหนดไว้
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937