ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
กปภ.สาขาโนนสูง ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 กนกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง มอบหมายให้หัวหน้างาน นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561 ณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง ตามโครงการสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น พร้อมนี้ได้ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี้ไฟ
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937