ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมออกหน่วยให้บริการใน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561
กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมออกหน่วยให้บริการใน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายคมศักดิ์ เศสสิลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง มอบให้ตัวแทนพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยในโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดหนองบัวรี ในการนี้ กปภ.สาขาชุมพวงได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด มาบริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมให้ความรู้เรื่องระบบประปา การใช้น้ำอย่างถูกวิธี
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937