ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2561
กปภ.สาขาด่านขุนทด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายวันชัย น้อมระวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำพนักงาน และตัวแทนในสังกัด ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดกุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งนยังเป็นการส่งเสริมให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937