ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย 2 จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
กองระบบจำหน่าย 2 จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสุเมธี เจริญวงษ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย2 ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกปภ.ข.2 โดย ผอ.กองฯ ได้กล่าวถึง การให้ความสำคัญของเวลา ความกระตือรือร้นในการทำงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาในการทำงาน และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานลุล่วงตามเป้าหมายสูงสุด
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937