ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
          เนื่องด้วย วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยนายธนิต ธนเสนีย์วัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อันเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937