ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถนิทรรศการ) ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
กปภ.สาขาชัยบาดาล นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถนิทรรศการ) ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล โดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถนิทรรศการ) ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อบต.หนองรี , อ.ลำสนธิ , อ.กุตตาเพชร , อ.เขารวก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลกับสำนักงานฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937